Εταιρικά Στοιχεία

Εταιρικά Στοιχεία

  • ΑΡ ΓΕΜΗ: 141002754000
  • ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ ΙΚΕ
  • ΕΔΡΑ: ΒΥΡΩΝΟΣ 29-ΛΑΜΙΑ
  • ΕΤΑΙΡΟΙ: ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  • Δ/ΝΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 32-ΛΑΜΙΑ
  • Δ/ΝΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 32-ΛΑΜΙΑ
  • ΑΦΜ: 800790517

Καταστατικό Εταιρείας

Για το καταστατικό της εταιρείας, κάντε click εδώ.