Λογοθεραπεία

Τι σημαίνει ο όρος «Λογοθεραπεία»;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, αξιολόγηση- διάγνωση, παρέμβαση και επιστημονική μελέτη των διαταραχών της ανθρώπινης επικοινωνίας και των διαταραχών σίτισης, κατάποσης του στοματοφάρυγγα, σε παιδιά και ενήλικες, όποια και αν είναι η αιτιολογία τους (νευρολογική, εξελικτική, λειτουργική).

 

Ποιος είναι ο ρόλος του λογοθεραπευτή;

Ο λογοθεραπευτής αξιολογεί τις διαταραχές επικοινωνίας, ενημερώνει και στη συνέχεια διαμορφώνει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο. Στόχος του θεραπευτικού πλάνου είναι να εξαλείψει τις δυσκολίες που εμφανίζει το παιδί ή ο ενήλικας, να ενισχύσει τις δεξιότητες του, ενώ παράλληλα προσπαθεί να αποτρέψει την επιδείνωση των δυσλειτουργιών που επιφέρουν οι νευρολογικές παθήσεις που εκδηλώνονται σε παιδιά και ενήλικες.

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα Λογοθεραπείας;

Πρόγραμμα λογοθεραπείας μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι εμφανίζουν δυσκολίες που χρήζουν λογοθεραπευτικής αξιολόγησης και παρέμβασης, όπως:

 • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας
 • Αρθρωτική και Φωνολογική Διαταραχή (δυσκολία εκφοράς φωνημάτων της ομιλούμενης γλώσσας, για παράδειγμα «ρ», «σ»)
 • Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία, ΔΕΠ-Υ)
 • Νοητική Υστέρηση
 • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (Τραυλισμός)
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός)
 • Βαρηκοΐα- Κώφωση
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Αφασία, διαταραχές σίτισης (εγκεφαλικά επεισόδια)
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Σύνδρομα (που συνδέονται με δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας)
 • Δυσλειτουργίες ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών (για παράδειγμα προσοχή, μνήμη)
 • Γλωσσικές διαταραχές αντιληπτικού και εκφραστικού τύπου