Εργοθεραπεία

Τι σημαίνει ο όρος «Εργοθερπαεία»;

Η Εργοθεραπεία είναι μια επιστήμη αποκατάστασης που προωθεί την υγεία παρέχοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εκτελέσουν ουσιαστικές και σκόπιμες δραστηριότητες. Οι Εργοθεραπευτές εργάζονται με άτομα που πάσχουν από ψυχικές, φυσικές (σωματικές), αναπτυξιακές ή/και συναισθηματικές διαταραχές, χρησιμοποιώντας θεραπείες οι οποίες αναπτύσσουν, ανακτούν ή διατηρούν τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής των ατόμων, βοηθώντας τα άτομα όχι μόνο να βελτιώσουν τις βασικές κινητικές λειτουργίες τους και τις ικανότητες συλλογιστικής τους, αλλά επίσης να αντισταθμίσουν τη μόνιμη απώλεια της εκάστοτε λειτουργίας.

 

Ποιος είναι ο ρόλος του εργοθεραπευτή;

Οι υπηρεσίες του εργοθεραπευτή κατά κανόνα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία νέων τρόπων προσέγγισης των εργασιών, την ανάλυσή τους σε επιτεύξιμα στάδια, την περιεκτική αξιολόγηση του σπιτιού αλλά και του χώρου εργασίας με συστάσεις προσαρμογής για την άρση εμποδίων ή την προσπάθεια ώστε αυτά να καταστούν διαχειρίσιμα.

Ο απώτερος στόχος της Εργοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα άτομα να έχουν ανεξάρτητη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή, χρησιμοποιώντας προσεκτική ανάλυση των φυσικών (σωματικών), περιβαλλοντικών, ψυχοκοινωνικών, διανοητικών, πνευματικών, πολιτικών και πολιτιστικών παραγόντων για να εντοπίσουν τα εμπόδια για το έργο.

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα Εργοθεραπείας;

Πρόγραμμα εργοθεραπείας μπορούν να παρακολουθήσουν άτομα που εμφανίζουν:

  • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων (ψυχοκινητική καθυστέρηση)
  • Διάχυτη Αναπτυξιακή διαταραχή (Αυτισμό)
  • Εγκεφαλική παράλυση
  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)
  • Δυσκολία στο χειρισμό του οργάνου γραφής