Συμβουλευτική

Τι σημαίνει ο όρος «Συμβουλευτική»;

Ο όρος Συμβουλευτική περιλαμβάνει διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις, με ρόλο διττό. Στόχος της είναι κυρίως η συναισθηματική κατανόηση και υποστήριξη του θεραπευόμενου, η παροχή πληροφοριών, και η επίλυση προβλημάτων. Αφενός διενεργείται από εξειδικευμένο παιδοψυχίατρο ή ψυχολόγο με σκοπό να καθοδηγήσει τους οικείους του ατόμου πώς να διαχειρίζονται τα όποια συμπεριφορικά προβλήματα εκδηλώνει για παράδειγμα σχολική άρνηση, προβλήματα συμπεριφοράς.

Αφετέρου, διενεργείται από τον όποιο επιστήμονα δουλεύει με το παιδί ή τον έφηβο με σκοπό να ενημερώσει τους οικείους για την πορεία του θεραπευτικού προγράμματος, αλλά και να ενημερώσει για δραστηριότητες που μπορούν αν λάβουν χώρα στο σπίτι και να είναι υποβοηθητικές στην εξέλιξη του ατόμου ή και την ενίσχυση του θεραπευτικού έργου / προγράμματος.

 

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα Συμβουλευτικής;

Πρόγραμμα συμβουλευτικής μπορούν να παρακολουθήσουν οι γονείς των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά και τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως, χαμηλή αυτοεκτίμηση, η οποία επηρεάζει αρνητικά τόσο τις σχέσεις με τους άλλους, όσο και τη μαθησιακή τους απόδοση

Ποιος είναι ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή (ψυχολόγου- παιδοψυχιάτρου) κατά τη Συμβουλευτική;

Σκοπός της συμβουλευτικής είναι να βοηθήσει τους γονείς στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους έτσι ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού και κατά συνέπεια η συμπεριφορά του. Η συμβουλευτική μπορεί να φανεί χρήσιμη στους γονείς βοηθώντας τους να αποδεχτούν τις ιδιαιτερότητες του παιδιού τους καθώς και να διενεργήσουν τις όποιες παρεμβάσεις στην καθημερινότητά τους, ώστε να μπορεί να έχει ενεργό ρόλο στην οικογένεια και το παιδί ή ο έφηβος που παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Επίσης, να στηρίξουν το παιδί τους σε μια δύσκολη φάση, δίνοντας έμφαση και σε άλλες πλευρές, της προσωπικότητας του και της ζωής του, ώστε να το βοηθήσουν καθοριστικά να αναπτύξουν μία θετικότερη εικόνα του εαυτού του.

Ο ψυχοθεραπευτής μπορεί να δώσει συγκεκριμένες συμβουλές για ορισμένα θέματα και γίνεται προσπάθεια να δοθεί ένα νόημα στη συμπεριφορά του ενήλικα ή του παιδιού. Όντας έξω από την οικογένεια, προσφέρει συχνά μία άλλη ερμηνεία από αυτήν προς την οποία σκέφτονται οι γονείς, η οποία μπορεί να ανοίξει εναλλακτικούς δρόμους θεώρησης και αντιμετώπισης των δυσκολιών.