Ψυχοθεραπεία

Τι σημαίνει ο όρος «Ψυχοθεραπεία»;

Η Ψυχοθεραπεία είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μορφές θεραπείας οι οποίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων ψυχολογικής υφής μέσω της δημιουργίας μιας σχέσης με έναν ειδικό θεραπευτή και με την χρησιμοποίηση ειδικών τεχνικών που βασίζονται σε μια συγκεκριμένη θεωρία. Οι τεχνικές αυτές είναι βεβαίως καθαρά ψυχολογικές, δηλαδή το μόνο επικοινωνιακό μέσον που χρησιμοποιούν είναι ο λόγος.

Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι να βοηθήσει το άτομο να διαχειριστεί αρνητικές καταστάσεις που επηρεάζουν τον ψυχισμό του (για παράδειγμα: διαζύγιο γονέων, απώλεια γονέα, δυσκολίες στην ανάπτυξη σχέσεων με συνομήλικους), αλλά και να διαχειριστεί- εκφράσει τα συναισθήματά του (για παράδειγμα: θυμό, ζήλια).

Η ψυχοθεραπεία διενεργείται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, ανάλογα με το στόχο του προγράμματος.

 

Ποιος είναι ο ρόλος του ψυχθεραπευτή (ψυχολόγου- παιδοψυχιάτρου);

Ο αποτελεσματικός θεραπευτής συμβάλλει στη θετική πορεία της ψυχοθεραπείας σε βάθος χρόνου. Βοηθά το θεραπευόμενου να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, να προσαρμοστεί στη ζωή, να ανακουφιστεί από τα δυσάρεστα ψυχολογικά συμπτώματά του, να βελτιώσει τη νοητική του κατάσταση ή/και να συμβάλλει στην κοινωνική του επανένταξη, επιτρέποντάς του να ζήσει μια όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητική ζωή. ε άλλα λόγια, βοηθά τα άτομα αυτά θα παραμείνουν σε καλή ψυχική υγεία μετά τη λήξη της θεραπείας, χωρίς να επανεμφανίσουν συμπτώματα στο μέλλον.

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας;

Άτομα που χρήζουν ψυχοθεραπείας είναι άτομα που εμφανίζουν:

 • δυσκολίες στην ανάπτυξη σχέσεων και συμπεριφοράς (αντιδραστικότητα, πείσμα, προκλητικότητα μέσα ή έξω από το σπίτι)
 • σχολικά προβλήματα π.χ. σχολική άρνηση
 • πένθος ή απώλεια
 • αγχώδεις εκδηλώσεις (π.χ. λόγω δυσκολίας αποχωρισμού γονέων, μαθησιακών δυσκολιών)
 • χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • ψυχοσωματικά προβλήματα
 • φοβίες
 • καταθλιπτικές διαταραχές
 • διαταραχές πρόσληψης τροφής
 • δυσκολίες στην ανάπτυξη της προσωπικότητας ή ταυτότητας π.χ. σεξουαλική
 • δυσκολίες προσαρμογής
 • συναισθηματική ανωριμότητα