Παιδοψυχιατρική Αξιολόγηση

Τι σημαίνει ο όρος «Παιδοψυχιατρική Αξιολόγηση»;

Η παιδοψυχιατρική αξιολόγηση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό συμπεριφορικών, συναισθηματικών, αναπτυξιακών και νοητικών προβλημάτων του παιδιού ή του εφήβου, καθώς και την πρόταση του θεραπευτικού σχήματος με σκοπό την αντιμετώπιση των δυσκολιών που εμφανίζει το παιδί ή ο έφηβος.

 

Ποιος είναι ο ρόλος του παιδοψυχιάτρου;

Ο/η παιδοψυχίατρος κάνει μία διάγνωση βασισμένος στο ρεπερτόριο των συναισθηματικών και συμπεριφοριστικών συμπτωμάτων, με τη χρήση σταθμισμένων διαγνωστικών κριτηρίων όπως το DSM-IV ή το ICD-10.

Με λίγα λόγια η αξιολόγηση περιλαμβάνει: συνέντευξη και λήψη ιστορικού από τους γονείς, κλινική συνέντευξη με το παιδί ή τον έφηβο, χρήση ερωτηματολογίων ή/και ψυχομετρικών δοκιμασιών (τεστ), επικοινωνία αν χρειαστεί με το σχολικό πλαίσιο του παιδιού, εργαστηριακό έλεγχο, συνεργασία με άλλους φορείς που εμπλέκονται στη ζωή του.

Στη συνέχεια, ο/η παιδοψυχίατρος προτείνει ένα πρόγραμμα θεραπειών αναλογιζόμενος όλες τις ουσιώδεις παρατηρήσεις του και συζητά αυτές τις υποδείξεις του με το παιδί και τους γονείς.

Ποιοι μπορούν να απευθυνθούν σε Παιδοψυχιάτρο;

Στον παιδοψυχίατρο μπορούν να απευθυνθούν οι γονείς παιδιών και εφήβων όταν υπάρχει υποψία για κάτι από τα παρακάτω και πρέπει να διερευνηθεί:

  • Συναισθηματικές διαταραχές
  • Σχολική άρνηση
  • Ψυχοσωματικά προβλήματα
  • Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία, δυσορθογραφία)
  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)
  • Προβλήματα λόγου και ομιλίας (γλωσσικές διαταραχές, τραυλισμός)
  • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμό, Asperger)
  • Γενετικά σύνδρομα που επηρεάζουν τη σωματική, ψυχική και νοητική ανάπτυξη του ατόμου (Σύνδρομο Down)